Amalan Pengikat Suami Atau Pun Istri Agar Betah Di Rumah

KONSULTASI DENGAN DEWI ASIH

Kadang kala kita sering jengkel dengan tingkah suami yang tidak pulang pulang kerumah. Cenderung suka keluyuran itu ,erupakan problem rumah tangga yang jika di biarkan begitu saja akan dapat merusak keharmonisan rumah tangga. Rumah tangga yang tidak harmonis akan membuat orang yang ada dilamnya tidak akan bahagia.

Untuk itu bagi pasangan yang mengalami problem masalah suami tidak betah dirumah dan sering keluar anda dapat mengamalkan doa agar suami betah dirumah, berdoa memohon kepada Allah dengan sungguh sungguh agar doa kita di ijabahi oleh Nya.

Amalkan amalan tentang pengikat suami atau pun istri agar betah di rumah, jika anda termasuk orang yang mempunyai masalah sebagai mana di atas, silakan amalkan Do’a ini dengan baik dan benar, insa’Allah Dengan IZIN-Nya apa yang kita niatkan di kabulkan nya, ini do’a yang yang di tulis

Tuliskan do’a berikut pada kertas putih polos yang bersih dengan tulisan abjad arab.Masukkan kertas yang bertulis tadi dalam lubang.Tindihlah kertas dengan batu.Lalu, timbunlah dengan tanah.Inilah tulisan do’a itu:

“Allahumma harasta wawaqoita warobath ta fulanah…(sebut namanya)…binti fulan…(sebut nama ayahnya)…hattaa laa tahkruja min makaaa nihaa innahuu ‘alaa roj ‘ihii laqoo diru maa lahuu min quwwa tin jiknaa bikum lafiiqon waqiffuu hum innahum mas-uluna fulanah..(sebut namanya)…binti fulan…(sebut nama ayahnya)…hattaa laa takhruj min baytiha. Washololloohu ‘alaa sayyidinaa muhammadin wa ‘alaa alihii wa shohbihii ajma’iin.”

Insya Allah, nama yang tersebut di do’a yang tertulis akan suka tinggal yakni  diam didalam rumah.

KONSULTASI DENGAN DEWI ASIH

Posted in amalan, Artikel.